Patrycja Aubrecht Prądzyńska, neurologopeda. Jestem logopedą i neurologopedą, pedagogiem wczesnej edukacji oraz pedagogiem specjalnym. Pracuję z dziećmi od kilkunastu lat – w przedszkolach, szkołach, poradniach, ośrodkach wczesnej interwencji, fundacjach wspierających rozwój dzieci. Zdobywałam wykształcenie na wyższych uczelniach w Gdańsku (UG) oraz w Warszawie (SWPS). Nie jestem terapeutą jednej metody, staram się czerpać z różnych kierunków,…

Adrianna Kietlińska, terapeuta integracji sensorycznej. Jestem nauczycielem z pasją i powołaniem. Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne z modułem muzyczno-ruchowym w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem certyfikowanym nauczycielem Montessori. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując wiele lat w przedszkolach z dziećmi. Po urodzeniu swojego dziecka zaczęłam szukać sposobów aby wspomóc jego…

Anna Luba, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, Trener TUS. W Centrum Rozwoju Małego Dziecka prowadzi: Diagnozę Integracji Sensorycznej Terapię Integracji Sensorycznej Terapię Ręki Trening Umiejętności Społecznych ( TUS) Z dziećmi i młodzieżą pracuje od ok. 10 lat . Zajęcia indywidulane i terapeutyczne praktykuję od ponad 7 lat . Uważam, że dzięki nawiązaniu…

Aneta Kopycka- pomoc nauczyciela Jestem studentką studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Wybrałam ten kierunek, ponieważ bardzo kocham dzieci i praca z nimi daje mi ogromnie dużo satysfakcji. Wspólna zabawa, pomaganie oraz dbanie o ich bezpieczeństwo daje mi dużo radości . Cieszę się, że dzięki pracy w przedszkolu „Radosne Dzieciaki” mogę towarzyszyć dzieciom w…

Monika Powsińska – pomoc nauczyciela Ściśle współpracuję z nauczycielami oddziału w zakresie opieki nad dziećmi, dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali. Posiadam pozytywną osobowość, zawsze jestem uśmiechnięta, słowo „niemożliwe” dla mnie nie istnieje. Pozwalam dzieciom uwierzyć we własne możliwości na różnych płaszczyznach. Bardzo dużą uwagę przywiązuję do rozwijania aspektu społecznego dzieci.…

Izabela Karasiewicz – nauczyciel. W 2013 roku ukończyłam studia o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na państwowej uczelni SGGW. Przez kilka lat zdobywałam doświadczenie w żłobku oraz przedszkolu na stanowisku pomoc nauczyciela oraz nauczyciel-wchowawca. W minionych latach ukończyłam wiele szkoleń i kursów z obszaru edukacji przedszkolnej, co pozwala mi jeszcze lepiej realizować zajęcia edukacyjne oraz…

Marta Winnicka, nauczyciel języka angielskiego Jestem nauczycielem języka angielskiego. Ukończyłam filologię angielską w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Dydaktyki Języka Angielskiego. Uczę dzieci od kilku lat i cieszę się, że mam pracę, która daje mi tyle radości i satysfakcji. Na swoich zajęciach staram się wykorzystywać jak najwięcej różnych metod przekazu – głównie są to zabawy w…

Alicja Wyrożemska, kierownik administracyjny Przedszkola Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Pracowałam jako pedagog szkolny w szkole podstawowej i wychowawca w Oddziale Terapeutyczny dla Dzieci. Zanim trafiłam do „Radosnych Dzieciaków” przez  blisko 3 dekady  zajmowałam się sprawami administracyjnymi firmy wynajmującej lokale a potem firmy klimatyzacyjnej. Mam 2 wnuczki w wieku…

Agnieszka Majewska, asystent nauczyciela Ukończyłam kurs opieki dziennej dzieci i młodzieży co pozwala mi pracować a jednocześnie wychowywać dzieci. Skończyłam kurs instruktora  tańca nowoczesnego w Warszawie. Przez długie lata prowadziłam zajęcia taneczne w klubach sportowych. Posiadam kurs wychowawcy kolonijnego, który pozwolił mi sprawdzić siebie. Brałam udział w zorganizowanych wyjazdach m.in. obozy letnie i zimowe. Praca…

Małgorzata Zadrożna – pomoc nauczyciela, osoba sprzątająca. Jestem ciocią wszystkich dzieci. Dbam o to aby zawsze w przedszkolu było wszystko na swoim miejscu,staram się aby obiady i inne posiłki docierały do dzieci na czas. Jestem osobą otwartą na pomoc, dobrą radę czy skaleczony paluszek. Mimo,że w ciągu dnia mam bardzo dużo pracy, to zawsze staram…