Aleksandra Ratajczyk, v – ce dyrektor Przedszkola „Radosne Dzieciaki”, nauczyciel zajęć artystycznych „Muzyką malowane”

Ze sztuką miałam do czynienia od najmłodszych lat. Czy była to szkoła baletowa, czy nauka gry na skrzypcach lub fortepianie w szkole muzycznej, a później Akademii Muzycznej, czy nawet nauka rysunku – długie godziny, lata, aż w końcu dwie dekady żmudnych ćwiczeń, mijały na nauce nie tylko techniki i pracy nad warstwą emocjonalną. Przede wszystkim już od dziecka uczyły szacunku i pokory wobec ciężkiej pracy i piękna tego, co pozostawiamy po sobie, jako cywilizacja – piękna sztuki.

Wrażliwość na muzykę, choć wrodzona i naturalna u dzieci, wymaga szlifowania, podobnie jak kształci się i ulepsza słuch. Muzyka jest doskonałym narzędziem stymulującym rozwój wszechstronny – nie tylko pobudza różne rodzaje inteligencji (m.in. interpersonalną, intrapersonalną, kinestetyczną, duchową), ale także łączy obie półkule i wprowadza stan równowagi i harmonii.

Moim celem jako pedagoga, muzyka i artysty – plastyka zarazem, jest kształtowanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno już od najmłodszych lat dziecka. Jeden z dwóch autorskich programów, które stworzyłam z myślą o dzieciach, to „MUZYKĄ MALOWANE”. Jego założeniem jest łączenie i współgranie różnych inteligencji u dziecka: związanej z percepcją wzrokową, słuchową, dotykową oraz z abstrakcyjną wyobraźnią. Zajęcia polegają na tworzeniu impresji malarskich, przy wykorzystaniu różnych technik, tworzonych spontanicznie przez dzieci, do muzyki klasycznej, często ilustracyjnej lub programowej. Dziecko podejmuje próby przeniesienia na papier tego, co słyszy oraz emocji temu towarzyszących (czyli w sposób dosłowny – mechaniczny i metaforyczny). Celem zajęć jest doświadczanie oddziaływania na siebie dwóch sztuk, jakimi są malarstwo i muzyka oraz swobodna kreacja. Zajęcia zachęcają do swobodnej improwizacji, a poprzez stymulowanie różnych zmysłów, pobudzają i uwalniają jego bujną wyobraźnię. Dodatkowo dziecko osłuchuje się z muzyką klasyczną minionych epok, bogatym brzmieniem orkiestrowym lub pojedynczych instrumentów, uczy się reagować na zmianę nastroju, dynamiki, barw brzmieniowych lub technik wykonawczych – wszystkich wyrażonych bez słów, lecz za pośrednictwem muzyki. Zajęcia muzyczno – malarskie pozwalają dzieciom czerpać radość i satysfakcję z tworzenia oraz integrują grupę we wspólnej zabawie. Prowadzone są również w języku angielskim.

Jestem studentką roku dyplomowego na kierunku Projektowania Ubioru w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie, od 2014 roku absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, Wydział Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a od 2012 roku absolwentką Wydziału Instrumentalnego na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, specjalność: skrzypce.