Izabela Karasiewicz – nauczyciel. W 2013 roku ukończyłam studia o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna na państwowej uczelni SGGW. Przez kilka lat zdobywałam doświadczenie w żłobku oraz przedszkolu na stanowisku pomoc nauczyciela oraz nauczyciel-wchowawca. W minionych latach ukończyłam wiele szkoleń i kursów z obszaru edukacji przedszkolnej, co pozwala mi jeszcze lepiej realizować zajęcia edukacyjne oraz organizować czas wolny dzieci. Prywatnie jestem mamą dwóch chłopców. Od niedawna również wstąpiłam w zastępy ZHP i prowadzę gromadę zuchową. Moją pasją jest śpiew, podróże i odkrywanie smaków kuchni z całego świata. Praca z dziećmi sprawia mi radość. Do każdego z nich podchodzę indywidualnie. Cenię sobie relacje z dzieckiem oraz współpracę z rodzicami.