ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

Program nauczania poprzez zabawę w Żłobkach „Radosne Dzieciaki” polega na holistycznym podejściu do dziecka. Oparty jest o Teorię Ośmiu Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera: inteligencję językową, matematyczno – logiczną, interpersonalną, intrapersonalną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, ruchową i przyrodniczą. Dzięki odpowiedniemu stymulowaniu każdego rodzaju inteligencji nasze dzieci mają szansę rozwijać w sposób naturalny prawdziwie wszechstronne umiejętności z uszanowaniem ich wrodzonych i unikatowych predyspozycji.

Żłobki „Radosne Dzieciaki” są placówkami finansowanymi przez m.st. Warszawę w ramach projektu „Żłobek blisko domu”. Jedyny koszt, jaki ponoszą rodzice, to opłata za wyżywienie w wysokości 15 zł dziennie.

Żłobek Białołęka

Placówka posiada 56 miejsc. Przyjmujemy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku do lat 3. Miejsce w żłobku przeznaczone jest jedynie dla mieszkańców Warszawy, którzy odprowadzają podatek w Warszawie.

Rekrutacja (także wszelkie informacje dotyczące rekrutacji) odbywa się poprzez stronę radosne-dzieciaki.pl lub poprzez stronę zlobki.waw.pl, gdzie nasz numer w systemie to 175.

Dane kontaktowe:

ul. Modlińska 379
Kierownik: P. Paulina Kalinowska
tel.: 535 486 619
email: radosnedzieciaki.bialoleka@gmail.com

Kontakt

Placówka posiada 56 miejsc. Przyjmujemy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku do lat 3. Miejsce w żłobku przeznaczone jest jedynie dla mieszkańców Warszawy, którzy odprowadzają podatek w Warszawie.

Rekrutacja (także wszelkie informacje dotyczące rekrutacji) odbywa się poprzez stronę radosne-dzieciaki.pl lub poprzez stronę zlobki.waw.pl, gdzie nasz numer w systemie to 175.

Dane kontaktowe:

ul. Modlińska 379
Kierownik: P. Paulina Kalinowska
tel.: 535 486 619
email: radosnedzieciaki.bialoleka@gmail.com

Galeria

Placówka oferuje 48 miejsc. Przyjmujemy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. W latach 2019 – 2022 miejsca w żłobku przeznaczone są dla mieszkańców Warszawy, którzy biorą udział w rekrutacji miejskiej za pośrednictwem portalu https://oswiata.pcss.pl/ i odprowadzają podatki w Warszawie.

Rekrutacja na miejsca państwowe, a także wszelki informacje dotyczące rekrutacji, odbywa się przez stronę www.zlobki.waw.pl. Nasz numer w systemie to 132.

W sprawach rekrutacji komercyjnych prosimy o kontakt z kierownikiem żłobka.

Żłobek Mokotów

Dane kontaktowe

ul. Skrzetuskiego 36 a
Kierownik: P. Monika Paprocka
tel.: 668 167 580
email: zlobek.radosne.dzieciaki@gmail.com

Kontakt

Placówka oferuje 48 miejsc. Przyjmujemy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do lat 3. W latach 2019 – 2022 miejsca w żłobku przeznaczone są dla mieszkańców Warszawy, którzy biorą udział w rekrutacji miejskiej za pośrednictwem portalu https://oswiata.pcss.pl/ i odprowadzają podatki w Warszawie.

Rekrutacja na miejsca państwowe, a także wszelki informacje dotyczące rekrutacji, odbywa się przez stronę www.zlobki.waw.pl. Nasz numer w systemie to 132.

W sprawach rekrutacji komercyjnych prosimy o kontakt z kierownikiem żłobka.

Żłobek Mokotów

Dane kontaktowe

ul. Skrzetuskiego 36 a
Kierownik: P. Monika Paprocka
tel.: 668 167 580
email: zlobek.radosne.dzieciaki@gmail.com

Galeria