Monika Powsińska – pomoc nauczyciela

Ściśle współpracuję z nauczycielami oddziału w zakresie opieki nad dziećmi, dbania o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali. Posiadam pozytywną osobowość, zawsze jestem uśmiechnięta, słowo „niemożliwe” dla mnie nie istnieje. Pozwalam dzieciom uwierzyć we własne możliwości na różnych płaszczyznach. Bardzo dużą uwagę przywiązuję do rozwijania aspektu społecznego dzieci. Praca z dziećmi jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe.