Ucząc dzieci języka angielskiego, wykorzystuję metodę immersji, czyli „zanurzenia”. Oznacza to, ze nauka języka nie odbywa się tylko na zajęciach ale też w ciągu dnia, podczas przebywania z dziećmi. Komunikuję się i bawię z nimi w języku angielskim, poza wyjątkowymi sytuacjami, staram się nie używać języka polskiego, 

Na zajęciach stosuję wiele gier i zabaw – są to gry z wykorzystaniem rekwizytów, np. świnka jedząca hamburgery, beczka śmiechu, itp. ale też gry ruchowe, takie jak „freeze”, gra „w chowanego” lub kalambury. Odtwarzamy też scenki z życia wzięte, np. zakupy, wizyta w restauracji, itp.

Staram się przełamać w dzieciach barierę językową, sprawić, że komunikacja w języku angielskim się będzie dla nich czymś obcym i nowym ale czymś co już poznają i nieświadomie przyswoją. Na zajęciach część czasu poświęcana jest na swobodną komunikację, część na konkretne tematy, związane z życiem wokoło, jak np. jedzenie, rodzina, ubrania, itp. 

Bardzo ważnym elementem nauki są piosenki, dla starszej grupy również popularne piosenki z popkultury. Są to zazwyczaj energetyczne, wesołe piosenki, śpiewamy je i jednocześnie tańczymy, gestykulując odpowiednio do tekstu. Piosenki są pełne wyrażeń, które dzieci bardzo szybko „podłapują” i śpiewają

W roku przedszkolnym 2023/2024 polskojęzyczna kadra pedagogiczna przedszkola „Radosne Dzieciaki” pracuje w oparciu o programy edukacji przedszkolnej:

„Wielointeligentne odkrywanie świata w przedszkolu” – Moniki Zatorskiej , Aldony Knapik – program sprzyjający realizacji zadań edukacyjnych uwzględniających indywidualność każdego dziecka, opierającego się na założeniach, że każde dziecko jest zdolne i wyjątkowe.

„Zabawy fundamentalne” – wszystkie grupy przedszkolne pracują na podręcznikach wydawnictwa WSiP- „Planeta dzieci”.

Powyższy program zgodny jest z założeniami nowej podstawy programowej dla przedszkoli. Dzięki niemu dzieci odkrywają oraz pobudzają naturalne uzdolnienia i predyspozycje. W codziennej pracy z przedszkolakami zależy nam, zarówno na uśmiechu naszych milusińskich, którym poprzez świetną zabawę, zaplanowaną i zorganizowaną, przekażemy jak najwięcej treści edukacyjnych, jak i na spokoju wewnętrznym wszystkich Rodziców powierzających nam swoje pociechy, dla których, podobnie jak dla nas samych, dobro dzieci jest najważniejsze. W pracy z dziećmi młodszymi, 3, 4-letnimi korzystamy z pakietów „Kolekcja przedszkolaka”, natomiast w grupach dzieci starszych, 5-letnich (realizujących obowiązek rocznego  przygotowania przedszkolnego) korzystamy z pakietów „Szkoła coraz bliżej” oraz „Bawię się i przygotowuję do szkoły”. Treści dydaktyczne zawarte w powyższych pakietach są świetnie dostosowane do potrzeb naszych przedszkolaków, ich możliwości i umiejętności.

Dodatkowo w pracy z dziećmi korzystamy z elementów glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, które wdrażamy już w grupach dzieci 2,5-letnich, zaczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych, oraz z elementów „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.

W edukacji matematycznej naszych przedszkolaków korzystamy z „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej. W naszym tygodniowym planie pracy znajduje wiele zajęć sportowych i artystycznych prowadzonych przez profesjonalną kadrę instruktorów.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nie zapominamy również o tak ważnej aktywności, jaką jest aktywność twórcza naszych milusińskich, którą staramy się łączyć z zajęciami dydaktycznymi, tak aby tworzyły zintegrowaną i spójną całość. Zajęcia z rekwizytami.

Liczba komórek mózgowych dziecka w dniu urodzin jest tak duża, że przekracza liczbę niezbędną do prowadzenia życia pełnego osiągnięć. Jednak nie liczba komórek mózgowych decyduje o inteligencji, a liczba połączeń  wytworzonych między tymi komórkami. Połączenia tworzone są poprzez doświadczenia i myśli, którymi kierowane jest dziecko we wczesnym okresie życia oraz bogate , stymulujące zmysły środowisko. Umożliwia to dzieciom rozwinięcie pełnej „mocy mózgu”. Nie mówimy tu, że człowiek zdobywa 50% wiedzy w pierwszych 5 latach życia. Nie zdobywa też 50% swojej mądrości. Oznacza to po prostu, że w ciągu pierwszych 5 lat życia dziecko tworzy w swoim mózgu 50% połączeń nerwowych umożliwiających mu zdobywanie wiedzy. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie będzie oparta na fundamencie zdobytym w pierwszych pięciu latach życia. Jeśli fundament jest solidny, budowanie na nim może być skuteczne.

Jednego z największych odkryć w dziedzinie badań mózgu dokonali naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Zaprzecza ono powszechnie panującej opinii, że inteligencja jest stała. Teoria  Inteligencji  Wielorakich  Howarda  Gardnera dowodzi istnieniu co najmniej ośmiu różnych rodzajów inteligencji. Aby dziecko rozwinęło prawdziwie wszechstronne umiejętności, musi rozwijać każdy rodzaj inteligencji.

  • Inteligencja językowa –  zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego. Umiejętność wypowiadania się i ujmowania zdarzeń. Świat rozumiany jest poprzez słowo.
  • Inteligencja matematyczno–logiczna – zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat rozumiany jest przez ciągi zdarzeń oraz liczby.
  • Inteligencja interpersonalna (społeczna) – zdolność wchodzenia w interakcje z innymi, umiejętność komunikowania się, rozumienie innych ludzi. Świat postrzegany jest przez pryzmat drugiego człowieka.
  • Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą i własnym zachowaniem, motywacją i emocjami. Świat postrzegany jest przez pryzmat samego siebie.
  • Inteligencja muzyczna – łatwość percepcji i tworzenia muzyki, muzykalność, rozumienie struktury utworów muzycznych. Świat rozumiany jest poprzez dźwięki, rytmy i melodie.
  • Inteligencja wizualno-przestrzenna – zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych, wizualizacja. Świat rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.
  • Inteligencja ruchowa – zdolność wykorzystywania własnego ciała, ukierunkowanego ruchu, posługiwanie się przedmiotami, koordynacja ruchowa . Świat rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.
  • Inteligencja przyrodnicza – zdolność dostrzegania wzorców w naturze, rozpoznawanie i kategoryzowanie przedmiotów. Świat rozumiany jest poprzez naturalne środowisko i otoczenie.

• Bale przebierańców
• Teatrzyki
• Wycieczki
• Zaproszeni goście
• Warsztaty kreatywności
• Przedstawienia z udziałem dzieci
• Spotkania z rodzicami

footer-h500-v3